Udlandsbeskatning

 

Hos Revisionsfirmaet Peder Holt har Registreret Revisor Jimmi Lillelund Pedersen i mange år været behjælpelig med at udarbejde selvangivelser for personer, som enten er bosiddende i Danmark og arbejder i udlandet (fuld skattepligt) eller personer som er bosiddende i udlandet, men har arbejdet i Danmark (begrænset skattepligt).

 

Udlandsbeskatning – lovgivning

 

I Danmark beskattes man efter globalindkomstprincippet, hvilket betyder, at man beskattes af alt indkomst, uanset om det er optjent i Danmark eller i udlandet.

 

For at den optjente indkomst fra udlandet ikke risikerer både at blive beskattet i optjeningslandet og i Danmark, er der i Danmark indført en række interne regler, som skal lempe for denne eventuelle dobbeltbeskatning.

 

Derudover har Danmark med en lang række lande indgået aftaler omkring lempelse af eventuelle dobbeltbeskatninger af indkomster fra de to lande. Dette gøres ved, at der gives lempelse for den skat, som er betalt i udlandet af den udenlandske indkomst.

 

Interne danske lempelsesregler findes i Ligningslovens § 33, og i Ligningslovens § 33A, stk. 1 og stk. 3.( halv skat ). Hertil kommer de af Danmark indgåede dobbeltbeskatnings- overenskomster med en række lande.

 

For at man kan gøre brug af Ligningslovens § 33A, skal udenlandsopholdet være på mindst 6 måneder og man må højest opholde sig i Danmark i 42 dage (42-dages reglen) inden for disse 6 måneder.

 

Ved arbejde i udlandet er der mulighed for fritagelse af skattetræk i Danmark, hvis man kan godtgøre at man ikke kommer til at betale skat til Danmark, men i stedet for betaler skat i udlandet. Anmodning skal sendes til Skat.

 

Helt specielle regler findes for personer der bor i et land og har fast arbejde i et andet land (grænsegængerregler).

 

Desuden er der på selvangivelsen mulighed for fradrag for kost og logi, hvis disse ikke er udbetalt eller dækket af arbejdsgiver. Hertil kommer muligheden for et eksportmedarbejder- fradrag.

Beskatning ved fraflytning til udlandet

 

Vælger du at flytte til udlandet og opgive den fulde danske skattepligt, skal du være opmærksom på de danske regler for fraflytterbeskatning. Hermed menes, at urealiserede gevinster på f.eks. værdipapirer og kursgevinster vil blive betragtet som realiseret på fraflytningstidspunktet og der vil ske beskatning af gevinster og fradrag for tab. Dette også selvom værdipapirerne ikke er solgt endnu. Ekstraordinære store pensionsindbetalinger i årene forud for fraflytningen kan også risikere at blive genbeskattet ved fraflytningen til udlandet.

Hjem til Danmark igen

 

Er du bosiddende i udlandet og vælger at flytte til Danmark er der en lang række ting, du skal sørge for, at blive registreret i det danske skattesystem. Du skal blandt andet kontakte folkeregisteret og skatteforvaltningen. Der skelnes mellem, om man indtræder i en fuld skattepligt til Danmark, eller man bliver begrænset skattepligtig til Danmark. Det er skatteforvaltningen, som vurderer, hvordan du er skattepligtig til Danmark ud fra de informationer du oplyser til dem.

 

Selvangivelse for udenlandsk indkomst kan findes på Skats hjemmeside, blanket 04.012.

 

Kontakt Jimmi Lillelund Pedersen hos Revisionsfirmaet Peder Holt:

Ønsker du at høre nærmere angående mulighederne for udarbejdelse af selvangivelser med udenlandsk indkomst, er du velkommen til at kontakte Registreret Revisor Jimmi Lillelund Pedersen på telefon nr. 96 42 22 12 eller pr. e-mail på: jl@pederholt.dk

Optimized-Jimmi

Jimmi Lillelund Pedersen

 

Udlandsbeskatning, Lovgivning, Grænsegængerreglerne, Selvangivelse, Ligningsloven, Skattepligt, Indkomst, Skattetræk, Fradrag, Dobbeltbeskatning