Nyheder

Forskudsopgørelsen for 2024

Brande den 10. november 2023

Skattestyrelsen åbner for næste års forskudsopgørelse tirsdag den 14. november 2023.

 

Du vil som tidligere år kunne se de forventede indtægter og fradrag for kommende år og har mulighed for at rette det til, hvis du forventer eller ved at der sket ændringer i dine indtægter og fradrag som har betydning for din skat.

 

Nye tiltag

Fra 1. januar 2024 kommer der nye boligskatteregler, som betyder at bl.a. opkrævningen af boligskat samles på forskuds- og årsopgørelsen. Boligejerne vil derfor på forskudsopgørelsen kunne se deres samlede boligskat for det næste år.

 

Tallene for boligskat baserer sig på den foreløbige ejendomsvurdering, der danner grundlag for boligskatten i 2024.

 

Når du har selvstændig virksomhed
Når du har selvstændig virksomhed er det altid en god ide at kontrollere hvilket overskud af virksomhed SKAT har sat på din forskudsopgørelse, da det har stor betydning for din betaling af forskudsskat (B-skat).
Hvis du forventer et væsentligt lavere overskud end SKAT har angivet på forskudsopgørelsen, kan du med fordel nedsætte det forventede overskud og derved få nedsat dine B-skatterater for 2024.

 

Hvis du forventer større overskud end SKAT har angivet på forskudsopgørelsen, kan du overveje at forhøje det forventede overskud, således at du betaler mere i forskudsskat i løbet af 2024. Derved kan du undgå en stor restskat.
Hvis du ændrer i størrelsen af pensionsindbetalinger, er det ligeledes vigtigt at ændre dette i din forskudsopgørelse.

 

Hvis du er pensionist
Som pensionist skal du være opmærksom på, at indkomsten skal være så korrekt angivet som muligt, da du ellers risikerer at skulle tilbagebetale noget af din pension, hvis din forskudsregistrerede indkomst har stået for lavt.

 

Hvis du har lønindkomst
Hvis du vil undgå restskat ved ændringer i din indkomst, vil du enten skulle sætte din forskudsregistrerede indkomst for højt eller for lavt. Hvornår du skal sætte din indkomst for højt frem for at sætte den for lavt, kommer helt an på din årlige indkomst før AM-bidrag. Dette skyldes dit beskæftigelsesfradrag som beregnes på baggrund af din indkomst.

 

Ofte er det fejl i fradragsberettigede omkostninger, såsom renteudgifter, befordringsfradrag og lignende som udløser restskat. Derfor anbefaler vi at I gennemgår disse.

 

Det er typisk ændringer i områder som nyt job, ændringer i lån, overskud af virksomhed, ændret kørselsmønster og hjemmearbejdsdage.

 

Hvis du sætter dit kørselsfradrag ned med 10.000 kr., sikrer det omkring 3.000 kr. i overskydende skat, hvis dine øvrige tal stemmer.
Hvis du sætter dine rentefradrag ned med 10.000 kr., sikrer det mellem 2.700 kr. og 3.300 kr. i overskydende skat, hvis dine øvrige tal stemmer.

 

Hvis der er brug for assistance til ovenstående, er vi som altid parate til at assistere på tlf. 96 42 22 00.

 

Din revisor skal kende din virksomhed

Brande den 24. februar 2023

Revisorer er omfattet af hvidvasklovens regler, hvilket blandt andet medfører strenge krav til risikovurdering af både nye og eksisterende kunder.

 

Når en ny kunde træder ind ad døren, har en revisor pligt til at gennemføre en omfattende kundekendskabsprocedure og herunder indhente identitets- og kontroloplysninger.

 

For fysiske kunder består identitetsoplysninger af navn og CPR-nummer, og for virksomheder navn og CVR-nummer. Revisoren skal desuden indhente oplysninger om virksomhedens aktiviteter, midler og indtjening.

 

For selskaber kan kontroloplysninger bestå af stiftelsesdokumenter, vedtægter og udskrifter fra styrelsesregistre. Revisoren skal desuden kortlægge virksomhedens ejer- og kontrolstruktur for at identificere de reelle ejere. For fysiske kunder og reelle ejere skal revisoren indhente kontroloplysninger, som skal verificere personernes identitetsoplysninger, og som typisk vil bestå af kopi af pas eller kørekort og sundhedskort.

 

Derudover skal revisoren kortlægge, om forretningsforhold, aktiviteter og transaktioner har forbindelse til brancher eller lande med særlige risici for hvidvask.

 

Politisk eksponerede personer

 

Revisoren skal også undersøge, hvorvidt en kunde eller en virksomheds reelle ejere er politisk eksponerede personer. Desuden skal revisoren undersøge, om kunden eller den reelle ejer er nærtstående eller arbejder tæt sammen med en politisk eksponeret person. I sådanne tilfælde kan revisoren være nødsaget til at indhente yderligere oplysninger. Listen over politisk eksponerede personer indeholder i øjeblikket cirka 1.000 navne og omfatter eksempelvis folketingspolitikere og højesteretsdommere.

 

Løbende ajourføring af kundekendskabet

 

Der kan være mange årsager til, at din revisor efterspørger yderligere oplysninger om dig eller din virksomhed, selv om I har arbejdet sammen i mange år. Det behøver ikke at have noget konkret formål ud over at være den løbende obligatoriske ajourføring af kundekendskabet. Revisorer er nemlig også forpligtet til at ajourføre og opdatere kundekendskabet løbende, og hvis der er væsentlige forhold, der ændrer sig, eksempelvis hvis din virksomheds aktivitet ændrer sig, eller der sker ændringer i ejerforholdene i din virksomhed.

 

Har I spørgsmål til ovenstående, sidder vi som altid klar ved telefonen 96422200.

 

Nyt lovforslag der stiller krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale

 

Brande den 21. april 2022

 

De fleste har nok hørt, at Erhvervsstyrelsen har udsendt et lovforslag, der gør det lovpligtig for størstedelen af danske virksomheder at opbevare al regnskabsmateriale digitalt.

 

Ved regnskabsmateriale forstås såvel bilag som digitale registreringer af selve bogføringen.

 

Kravet gælder dog ikke for virksomheder med personlig hæftelse med nettoomsætning, der i de seneste 2 indkomstår ikke har oversteget kr. 300.000.

 

Hvornår træder den nye lov i kraft

 

Det nye krav til digitalisering af regnskabsmaterialet forventes at træde i kraft for regnskabsår der starter 1. januar 2023 eller senere.

 

Dog er der lagt op til en glidende indfasning. For selskaber i klasse B, dvs. de mindre ApS’er og A/S’er må man forvente at det bliver 1. januar 2024.

 

For enkeltmandsvirksomheder forventes det, at det bliver fra 1. januar 2026, man skal bruge et godkendt digitalt bogføringssystem, hvor man omsætter for over kr. 300.000 årligt.

 

Alt dette skal vi naturligvis nok holde jer opdateret på og vi vil melde mere ud når lovforslaget er vedtaget.

Revisionsfirmaet Peder Holt ApS

Din lokale lokale revisor arbejder primært med mindre virksomheder / selvstændige i det midtjyske område:

 

Endvidere har vi også mange kunder i følgende byer:

 

Brande, Uhre, Fasterholt, Ikast, Grindsted , Give, Thyregod, Herning, Silkeborg, Billund, Viborg, samt i øvrige byer i det midt- og vestjyske.

 

Vores kontorbygning:

 

 

Din lokale revisor i Grindsted, Revisor nyt i Grindsted, Regnskabs nyheder i Grindsted, Ny revisor hos Peder Holt som bor i Grindsted. Lokal sparring mellem kunde og revisor i Grindsted

Revisor i Brande, Revisor i Give, Revisor i Ikast ,  Revisor i Grindsted, Revisor i Fasterholt, Revisor i Herning, Revisor i Thyregod, Revisor i Billund, Revisor i Uhre