rekonstruktion

Indenfor næsten alle brancher er der op- og nedgangstider, hvor der er risiko for at nogle virksomheder kommer i så store økonomiske problemer, at virksomheden ikke kan overleve uden en form for rekonstruktion.

Der er mange krisetegn, der skal reageres på. Det kan være et vigende marked, underskudsgivende drift, manglende likviditet og problemer med at betale løbende A-skat og moms. Problemer hos virksomhedens kunder skal også tages alvorligt. Kunder kan komme i økonomiske problemer, der medfører at betalinger udebliver.

Indledende overvejelser:

Hvis en virksomhed er i økonomiske problemer og skal rekonstrueres for igen at blive en bæredygtig virksomhed, er der næsten uanede løsningsmodeller, der kan tages i brug for at redde virksomheden eller dele af den.

Vigtigt er det, at der hurtigst muligt tages kontakt til os i Revisionsfirmaet Peder Holt.

I forbindelse med sådan en henvendelse, er det naturligt at ledelsen i virksomheden udarbejder en plan over nødvendige initiativer, der skal gennemføres, før virksomheden kan blive bæredygtig.

Vi hos Revisionsfirmaet Peder Holt inddrager således også en advokat med speciale i rekonstruktion i forbindelse med sådan en opgave, så ledelsen kan få beslutningsgrundlag over nogle af de forskellige rekonstruktionsmodeller der findes.

De mest anvendte rekonstruktionsmodeller

  • Indskud af ny kapital
  • Konvertering af gæld til egenkapital/ansvarlig kapital
  • Akkord/gældseftergivelse
  • Optagelse af lån
  • Sale and lease back

Ønsker du at høre nærmere angående mulighederne for rekonstruktion og hvordan vi eventuelt kan hjælpe dig, så bedes du tage kontakt til en af følgende revisorer:

  • Registreret Revisor Mette Degn
  • Registreret Revisor Jimmi Lillelund Pedersen
  • Revisor Cand Merc Aud Tommy Mikkelsen

KONTAKT REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT

Rekonstruktion, Kapital, Lån, Akkord, Konvertering, Egenkapital, Gæld, Rekonstruktionsmodel, Advokat, Bæredygtig, Moms, A-skat, Krisetegn, Likviditet, Sale and lease back