Bogføring – hvad er bogføring

Grundlæggende bogføring

 

Ordet bogføring kommer fra tiden før IT-styrede økonomisystemer. Tidligere bogførte man i en hovedbog – hvor man altid kunne slå op for at få et overblik over virksomhedens balance eller resultat.

 

Den daglige bogføring af regnskabsbilag kræver kendskab til de vigtigste begreber som kontoplan, kassekladde, debitor og kreditor.

 

Bogføringsloven kræver, at du har en hensigtsmæssig kontoplan, men bortset fra enkelte specifikke regler om fx momsregnskabet, er der ingen lovbestemmelser omkring kontoplanens indhold og opbygning.

Bogføringsregler

Alle konti som bruges i det daglige bogholderi skal ved årsopgørelsen overføres til enten resultatopgørelsen eller balancen.

 

Alle bogføringskonti:

 • der vedrører ”omkostninger”, har debetsaldo (og skal derfor bogføres i
  debet-siden på resultatopgørelsen).
 • der vedrører ”indtægter”, har kreditsaldo (og skal derfor bogføres i kredit-siden
  på resultatopgørelsen).
 • der vedrører ”kapitalanvendelse” (aktiver, værdier og beholdninger), har
  debetsaldo (og skal derfor bogføres i debet-siden på balancen).
 • der vedrører ”kapitalanskaffelse” (gæld), har kreditsaldo (og skal derfor
  bogføres i kredit-siden på balancen).

Momsbogføring – indberetningsfrister

 

Alt efter størrelsen af din virksomhed er momsperioderne opdelt i måned, kvartal og halvårlig momsindberetning. Har du spørgsmål til momsperioden så kontakt os på 96422200

IT-styret bogføringsprogram

Der er ingen bestemte krav til bogføringsprogrammer. Hvis du ikke benytter et standard bogføringssystem skal der være en beskrivelse af det bogføringsprogram du anvender i virksomheden.

Links til standard bogføringssystemer

e-conomic

MicrosoftDynamics C5  

Lad Revisionsfirmaet Peder Holt klare bogføringen

Vi kan varetage hele eller dele af din virksomheds bogføring – alt efter dit behov. Vi kan levere de bogføringskompetencer i virksomheden, som I ikke selv besidder og kan dermed varetage alle bogføringsopgaver såsom fakturering, momsregnskab og rapportering.

 

Vi kan tilpasse antal medarbejdere på dine bogføringsopgaver fra måned til måned, så vi altid har det rigtige team på plads til at klare din bogføring.

 

Kontakt Revisionsfirmaet Peder Holt og hør hvad vi kan tilbyde din virksomhed 

Vil du selv lave din bogføring

 

For de kunder, som ønsker at benytte eget edb-bogføringssystem, tilbyder vi rådgivning og hjælp ved opstart af edb-bogholderi, herunder finansbogføring og debitor/kreditorstyring. Ved hjælp af vort fjernsupport-program ISL, er vi i stand til at overtage styringen af vore kunders computer via internettet, naturligvis efter forudgående accept fra den enkelte kunde.

 

Peder Holt – IT

 

 

Momsregnskab, Debitor, Kreditor, Bogføring, Regnskabsbilag, Saldo, Balance, Kapital, Resultatopgørelse, Kontoplan, Kassekladde, Fakturering, Rapportering, Regnskab, Kvartal, Finans, e-conomic, Microsoft Dynamics C5, Halvårlig, Bogføringssystem, Omkostninger.