Generationsskifte

Hvad er generationsskifte?

 

Et generationsskifte i en virksomhed er en hel eller delvis overdragelse inden for eller uden for familiekredsen.

 

Et generationsskifte kan enten skyldes ejerens alder eller andre forhold inden for virksomheden.

Generationsskifte – et samfundsbehov!

 

Et generationsskifte er selvfølgelig en personlig sag for de parter generationsskiftet handler om, – men det er også et samfunds behov. Inden for de næste 5 år antages det at ca. 100.000 danske  virksomheder står over for et generationsskifte. I de virksomheder er der mere end en million lønmodtagere – derfor er generationsskifteproblematikken ikke alene vigtig for virksomhedsejeren og familien, men vigtig for den fremtidige beskæftigelse i samfundet.

Planlægning af generationsskifte

Planlægningen af et generationsskifte er vigtig for den enkelte ejer, da det er afgørende for hans og hans families fremtidige disponible indkomst og dermed tilværelsen efter at have overladt virksomheden til næste generation.

 

En af de væsentligste problemstillinger i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et
generationsskifte er den oprindelige ejers skatteforhold og den nye ejers mulighed for at skaffe den nødvendige kapital til at overtage virksomheden.

 

Et generationsskifte udløser som udgangspunkt afståelsesbeskatning hos overdrageren.
Ved valg af generationsskiftemodel vil man ofte også kigge på, hvem der skal finansiere generationsskiftet.

  • Den nye ejer (køb af virksomheden med eller uden succession)
  • Den oprindelige ejer (gave overdragelse)
  • Selskabet (indløsning af den oprindelige ejers aktier)

Inden et generationsskifte gennemføres, kan det være hensigtsmæssigt at foretage visse forberedende tiltag.

 

Har du planer om et generationsskifte i din virksomhed, så kontakt Revisionsfirmaet Peder Holt. Vi tilbyder rådgivning i hele processen omkring generationsskiftet, – indledende gennemgang af virksomheden, udarbejdelse af en handlingsplan, “klargøring” af virksomheden og gennemførelse.

Hvis du har spørgsmål til generationsskifte og generationsskiftemodeller,
er du velkommen til at kontakte os – i revisionsfirmaet Peder Holt og få en uforpligtende snak!

 

 

 

Generationsskifte, Overdragelse, Virksomhed, Ejer, Familie, Selskab, Rådgivning, Aktier, Handlingsplan, Succession, Kapital, Planlægning,