Revision

Revision tilfører regnskaber og anden økonomisk information troværdighed overfor
ejere, samarbejdspartnere, medarbejdere og myndigheder m.v.

 

Kun godkendte revisorer (statsautoriserede eller registrerede) kan forsyne et
regnskab med en revisionspåtegning eller erklæring om gennemgang (review).

Revisionspligt

 

Alle selskaber med begrænset ansvar, A/S, ApS m.fl. har pligt til at få årsrapporten revideret, såfremt de overstiger to af følgende grænser:

  • Omsætning over 8 mio. kr.
  • Balancesum over 4 mio. kr.
  • Mere end 12 ansatte

Læs mere om revisionspligt på Erhvervsstyrelsen ( EOGS.dk )

 

Revision af årsrapport

Revision af årsrapporten tager udgangspunkt i vores kvalitetsstyringsmanual. Dette sikrer et nøje planlagt og effektivt revisionsarbejde.

 

Vi er løbende på efteruddannelse, så vores viden tilpasses ændringer i lovgivningen og praksis, hvilket sikrer et højt kvalitetsniveau i overensstemmelse med god tidssvarende revisionsskik.

 

Kvaliteten af vort arbejde kontrolleres med jævne mellemrum, såvel internt som af Revisortilsynet under Erhvervsstyrelsen.

 

Vi anvender moderne hjælpemidler og arbejdsmetoder for at sikre vore kunder en hurtig og effektiv revision. Vi yder assistance indenfor alle den registrerede revisors arbejdsområder. Vore produkter og ydelser er nøje tilpasset vore kunders ønsker, størrelse og branche.

 

Ønsker du at høre nærmere omkring revision, så bedes du tage kontakt til en af følgende revisorer:

  • Registreret Revisor Mette Degn
  • Registreret Revisor Jimmi Lillelund Pedersen
  • Revisor Cand Merc Aud Tommy Mikkelsen

KONTAKT REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT på telefon nr. 96422200

 

Revision, Årsrapport, Review, Revisorpåtegning, Regnskab, Registrerede Revisorer, Kvalitetsstyringsmanual, Balancesum, Omsætning, Revisionspligt, Selskaber.