Nyheder

Ny Information omkring selvangivelse af kontrollerede transaktioner

Brande den 21. august 2020

 

Kære kunder og samarbejdspartnere

 

Skattestyrelsen har ændret i deres fremgangsmåde for indberetning af kontrollerede transaktioner for indkomståret 2019 og frem. Det har relevans for alle hovedaktionærer.

 

Skattestyrelsen har indtil indkomståret 2019 haft fast praksis for en bagatelgrænse i kontrollerede transaktioner. Hvis de samlede kontrollerede transaktioner ikke oversteg 5 mio. kr. mellem f.eks. et selskab og dets aktionær med bestemmende indflydelse (hovedaktionær), så var det ikke nødvendigt at indberette disse transaktioner særskilt i forbindelse med indgivelsen af oplysningsskema til Skattestyrelsen (selvangivelsen). Langt de fleste hovedaktionærer har været omfattet af denne grænse og har derfor ikke før skulle indberette noget.

 

Bagatelgrænsen er ophævet med virkning for oplysningsskemaet for indkomståret 2019. Ændringen vil medføre en yderligere indberetningsopgave for både selskaber og aktionærer, hvis der i indkomståret 2019 har været bestemmende indflydelse og kontrollerede transaktioner.

 

En part vil have bestemmende indflydelse i en anden part, hvis denne direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af selskabskapitalen eller har mere end 50 % af stemmerne i den anden part. I vurdering tælles nærtståendes andele i selskabet med. Enhver handelsmæssige eller økonomisk transaktion vil anses for at være kontrolleret, hvis transaktionen er foregået mellem sådanne forbundne parter, hvori der har været bestemmende indflydelse, f.eks. mellem en hovedaktionær og et selskab.

 

En hovedaktionær skal foretage en indberetning ved at udfylde blanket 05.021, uanset om der har været kontrollerede transaktioner imellem selskabet og hovedaktionær. Det samme gælder hovedaktionærens nærtstående f.eks. forældre, ægtefælle eller børn, hvis de ejer andele i selskabet. I sådan en situation, vil de også blive anset for at være hovedaktionærer med bestemmende indflydelse.

 

I blanketten skal der indberettes enhver kontrolleret transaktion mellem et selskab og hovedaktionæren -uanset beløbsstørrelsen. Indberetningen af blanket 05.021 skal ske via kontaktformular i TastSelv Borger.  

 

Indberetningsfristen for indkomståret 2019 er den 1. september 2020. Hvis indberetningen ikke foretages rettidigt, vil der blive uddelt skattetillæg og evt. bøde.

 

Vi hjælper naturligvis gerne med at opgøre og udarbejde blanket 05.021 til indberetning til Skattestyrelsen. Kontakt os på 96422200, hvis du har behov for dette.

 

Faste omkostninger kompensations hjælpepakken

Brande den 20. april 2020

 

Forrige uge blev hjælpepakken til dækning af faste omkostninger åbnet for ansøgninger, dog har den været udsat for løbende ændringer siden åbning og der er stadig nogle spørgsmål som er uvisse. Vi anbefaler derfor at man får bogført op til dato og sikre sig overblik over ens omsætningstab for perioden 09. marts 2020 til 08. juli 2020 således at I har de bedste forudsætninger for at få godkendt ansøgningen.

 

For at man kan få godkendt kompensation for faste omkostninger, er det påkrævet at ens omsætning er faldet med minimum 35%. Desuden skal man have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden 01. december 2019 til 29. februar 2020.

 

Er du blandt dem som har haft forbud imod at holde dine lokaler åbent og derfor ikke haft nogen omsætning i forbudsperioden samt har du haft faste omkostninger for mindst 12.500 kr. fra 01. december 2019 til 29. februar 2020, så kan du få dækket 100% af dine faste omkostninger i lukke perioden.

 

Eksempel.:
En frisørsalon er blevet påbudt at holde lukket fra d. 18. marts til 18. april og har i denne periode haft en omsætning på 0 kr. I perioden 09. marts til 17. marts og 20. april til 08. juni har salonen haft en nedgang i omsætning på 20%. Salonen har i perioden 01. december 2019 til 29. februar 2020 faste omkostninger for 30.000 kr.

 • Salonen vil for perioden med påbud få dækket 100% af sinde faste omkostninger ca. 10.000
 • Salonen vil ikke få dækket sine faste omkostninger i perioden efter genåbning, da omsætningsnedgangen er under 35%.

 

Ansøgningerne skal senest være indsendt til erhvervsstyrelsen den 30. juni 2020, og alle der for godkendt deres ansøgning vil få udbetalt kompensation.

 

Ændringer af d. 18. april 2020 som er tilgængelig, er inkluderet i nyhedsbrevet.

 

Er du i tvivl om hjælpepakken kan være aktuel til dig, eller er du blandt dem som skal søge hjælpepakken, så ring til din normale rådgiver, eller ring til rådgiveren Michael på telefonnummer 96 42 22 07. Så hjælper vi dig igennem processen.

 

Med venlig hilsen

Michael Thomsen
Revisor Cand.merc.aud
Direkte nr. 96 42 22 07

 

For yderligere information om de mulige hjælpepakker og om åbningsforbud, kan I klikke på følgende links:

Hjælpepakke for faste omkostninger.

Hjælpepakke for omsætningsdækning for selvstændige og freelancer.

Hjælpepakke for lønkompensation.

Regeringspåbud om at lukke lokaler.

HUSK Acontoskat

Brande den 12. april 2019

En lille påmindelse om at det er i morgen den 20. marts 2019 der skal betales den første rate acontoskat for 2019.

 

Der er flere muligheder ved denne indbetaling. Man kan vælge at indbetale den af SKAT fastsatte rate eller hvis man forventer at selskabsskatten for indkomståret bliver større end summen af den ordinære acontoskat, så kan man lave en frivillig indbetaling af acontoskat.

 

Her skal man blot huske at man skal have ændret raten via tastselv inden man laver indbetalingen, da pengene ellers vil komme retur. Dette kan vi naturligvis være behjælpelige med – i så fald kontakter I os bare.

 

Der er naturligvis også mulighed for at få nedsat acontoskatten, hvis man ikke forventer at skulle af med det som acontoskatten er sat til. Også her skal vi have nedsat raten inden man laver en evt. mindre indbetaling eller slet ingen.

 

 

Hvis vi skal være behjælpelige med acontoskat, kan du kontakte din normale rådgiver, eller ringe på vores hovednummer 96 42 22 00.

Nye regler for varebiler

Brande den 8. marts 2019

 

Der er kommet nye regler for varebiler, hvilket betyder, at du skal have registreret din varebil hvis denne bruges til firmakørsel eller til godskørsel for fremmed regning.

 

Hvis din varebil udelukkende bruges til privat kørsel, skal du ikke foretage dig noget og du behøver ikke læse længere end hertil.

 

Hvis din varebil bruges erhvervsmæssigt og har en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 kg, så skal du være opmærksom på følgende:

 

Du skal registrere brugen af varebilen senest den 1. juli 2019.

 

FIRMAKØRSEL

 

Du skal registrere din varebil for firmakørsel, hvis du bruger den til at transportere gods, der tilhører din virksomhed. De som ofte har firmakørsel i egen varebil er:

 • Tømre, elektrikere, VVS og lignede erhverv
 • Restaurationer, bagere og lignede erhverv der bringer mad ud
 • Brugsforeninger der transportere varer ud til kunder

 

Hvis du transportere gods, som din virksomhed lejer, låner, udlåner eller gods som du har fordi du vil købe, sælge, fremstille, behandle, bearbejde eller reparerer, så er der også tale om firmakørsel. Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomheden samlede aktiviteter.

 

Du skal registrere varebiler til firmakørsel via Motorstyrelsen på https://motorregister.skat.dk. Husk at have dit NemID parat. Du skal gøre følgende:

 1. Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID
 2. Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse”
 3. Indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
 4. Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
 5. Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.

 

GODSKØRSEL FOR FREMMED REGNING

 

Du skal registrere din varebil for godskørsel for fremmed regning, hvis du transporterer gods mod betaling hvor godset har en samlet vægt på mere en 11 kg. pr. stykgods og hvor godset ikke tilhører din virksomhed. De som ofte har godskørsel for fremmed regning er:

 • Vognmænd, Kurerer og lignende erhverv

 

Du skal registrer varebiler til godskørsel for fremmed regning således:

 1. Du skal registrer den eller de varebiler, som du benytter til godskørsel for fremmed regning via en nummerpladeoperatør
 2. Du skal registrere din varebilstilladelse til den varebil eller den varebil med anhænger, som du anvender. Dette gør du ved at registrere varebilens registreringsnummer via virk.dk på https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Registrering_af_varebil_til_tilladelse

 

Bemærk, at der ligeledes er nye krav til uddannelse af varebilsvognmænd samt varebilschauffører.

 

For en mere uddybende forklaring se på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.varebilskrav.dk

Modtagelse af sikkerpost

Brande den 30. januar 2019

 

Personfølsomme data vil i fremtiden blive sendt med sikkerpost i henhold til persondataforordningen.

 

Når i skal modtage filer med personfølsomme data modtager i en mail fra Revisionsfirmaet Peder Holt ApS, med en knap der tager jer over til filerne.

 

Mailen indeholder også information ang. afsender af mailen, hvilke dokumenter der er fremsendt, hvem modtagerne er samt en reference ID.

 

For at hente jeres dokumenter, skal i følge vejledningen. I vil skulle bruge jeres personlige NemID eller selskabets NemID for at logge ind og hente filerne.

 

Hvis du har spørgsmål til en modtaget mail med sikkerpost, eller andre spørgsmål, kan du kontakte din normale rådgiver, eller ringe på vores hovednummer 96 42 22 00.

VIGTIG INFORMATION

Brande den 4. januar 2019

 

Det er meget vigtig at I altid kontrollerer jeres e-Boks.

 

Modtager I breve fra Erhvervsstyrelsen vedrørende reelle ejere så kontakt Stine Mølleskov med det samme på 96422209 eller sm@pederholt.dk

 

I kan sætte e-Boks op således at I får en besked i jeres daglige mailbox med at der er en ny besked i e-Boks. Dette kan vi naturligvis være behjælpelige med hvis det skaber problemer.

Forskudsopgørelse 2019

Brande den 14. november 2018

 

I november måned er forskudsregistreringerne for 2019 frigivet på skat.dk. For at betale den korrekte skat og dermed undgå restskat for 2019, kan det være en god ide at kontrollere om det er de rigtige tal SKAT har registreret. Det er især vigtigt hvis din situation har ændret sig, det kan fx være:

 • Hvis du eller din ægtefælle modtager pension eller førtidspension
 • Hvis du eller din ægtefælle får eller har fået nyt job
 • Ægteskab eller skilsmisse
 • Flytning
 • Køb eller salg af ejendom
 • Optagelse eller omlægning af lån
 • Start af selvstændig virksomhed
 • Forventet vækst i virksomheden

 

Hvis du får pension, førtidspension eller andre ydelser er det blevet endnu mere vigtigt, da det er ud fra forskudsopgørelsen, at pensionen og andre ydelser fastsættes for 2019. (Hvis det viser sig at det er de forkerte tal, vil der ske opkrævning af for meget udbetalt pension, eller man kan få udbetalt det resterende, men det sker først i foråret 2020.)

Selskabers acontoskat

Brande den 5. november 2018

 

Vi er nu kommet til den tid, hvor den sidste acontoskatterate skal indbetales. Sidste dag for indbetaling er tirsdag den 20. november 2018.

 

Der er flere muligheder ved denne indbetaling. Man kan vælge at indbetale den af SKAT fastsatte rate eller hvis man forventer at selskabsskatten for indkomståret bliver større end summen af den ordinære acontoskat, så kan man lave en frivillig indbetaling af acontoskat.

 

Her skal man blot huske at man skal have ændret raten via tastselv inden man laver indbetalingen, da pengene ellers vil komme retur. Dette kan vi naturligvis være behjælpelige med – i så fald kontakter I os bare.

 

Selskabers årsopgørelse

 

Til sidst skal vi minde jer på at der er udsendt Årsopgørelser til jeres digitale postkasse og eventuel restskat skal også betales nu her den 20. november. Eventuel overskydende skat udbetales til skattekontoen.

 

Såfremt selskabet er sambeskattet, så er det administrationsselskabet der modtager årsopgørelsen. Betalinger sker ligeledes via administrationsselskabets skattekonto.

Ny EU-lovgivning om behandling af persondata

Brande den 24. maj 2018

 

Vi skriver til dig, fordi lovgivningen omkring behandling af persondata ændrer sig den 25. maj 2018, når EU’s nye databeskyttelsesforordning træder i kraft.

 

Da vi har registreret oplysninger om dig, vil vi gerne dele vores nye persondatapolitik med dig, så du kan se, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Vi passer godt på dine oplysninger og behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for at løse de opgaver, vi har aftalt med dig eller for at opfylde lovgivningen. Vi værner om den tillid, du og vores andre kunder har til os, ved altid at behandle dine data fortroligt, forsvarligt og sikkert.

 

Du behøver ikke foretage dig noget Du behøver ikke gøre noget anderledes i din daglige kontakt med os.

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi behandler persondata, kan du læse vedlagte informationsskrivelse. Du er også velkommen til at kontakte Mette Degn på 96 42 22 04, hvis du har spørgsmål.

Regnskab 2014

Brande den 23. januar 2015

Så er det igen blevet tid til, at der skal laves regnskab og selvangivelse,

I den forbindelse sender vi hermed en liste over, hvad vi skal bruge for at udarbejde regnskab og selvangivelse:

Virksomhed:

– Er der købt aktiver med en pris over 12.600 kr. ekskl. moms i virksomheden, vil vi gerne have kopi af købsbilaget. Er der solgt aktiver, vil vi ligeledes gerne have kopi af salgsbilaget.

– Lagerliste

– Liste over igangværende arbejde

– Debitorliste

– Kreditorliste

– Kontoudtog for virksomhedens konti for hele året

– Kasseafstemning

– Kopi af leasingkontrakter, samt kopi af bilag på evt. frikøb af leasede aktiver

– Årsopgørelser fra lønsystem over udbetalt løn til medarbejdere

– Opgørelse over udedøgn (ved rejser over 24 timer)

– Forsikringsoversigt vedr. erhverv

– Omprioriteringspapirer hvis der er omlagt lån (både privat og erhverv)

– Ejendomsskattebillet (Hvis du har en ejendom, som både benyttes privat og i virksomheden).

– Kørebog over kørte erhvervsmæssige kilometer i privat bil. (Denne skal vi have hvis der skal være fradrag for de kørte kilometer).

– Har du udtaget varer til privat brug, skal vi bruge oplysninger om antal personer i husstanden, hhv. under 14 år og over 14 år.

 

Privat:

– Regninger som skal fratrækkes som håndværkerfradrag/servicefradrag.

– Er der givet større penge gaver til familie, eller er der modtaget større pengegaver, arv eller andet, vil vi gerne have dette oplyst til brug for kapitalforklaringen

– Er der anskaffet større private aktiver (bil, sommerhus, tilbygning på ejendom mv.), vil vi gerne have oplyst beløb til brug for kapitalforklaringen

– Oplysninger om befordringsfradrag for ægtefælle

– Oplysninger om betalt underholdsbidrag

– Oplysninger om renter på private lån/udlån (ikke i kreditforening eller bank, men fx lån mellem familiemedlemmer)

 

– Er der andre ting, som ikke står på listen, men som du mener er relevante, vil vi meget gerne have disse oplyst også.

 

Det er ikke alle de nævnte ting der er relevante for dig, men har du ikke de nævnte ting, skal du bare hoppe punktet over.

 

Hvis du selv bogfører, har vi desuden udarbejdet en revisormappe, hvor du kan lette vores arbejde, ved selv at sætte alle afstemninger mv. ind for os, så vi slipper for selv at lede efter afstemningsbilag og kopiere disse. Ring herned hvis dette har interesse, og du vil så kunne få en sådan udleveret sammen med en forklaring på, hvad det er vi gerne vil have.

Er der andre spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

 

Ulovlig aktionærlån

Brande den 5. januar 2015

 

Skat har udsendt et styresignal vedr. ulovlig aktionærlån.

 

Styresignalet indeholder en række afklaringer vedr. ulovlig aktionærlån, men også nogle overraskende tilkendegivelser.

 

Bl.a. skal man være opmærksom på, at den trafik som ofte praktiseres i forbindelse med udlodning kan være ulovlig aktionærlån.

 

Det er således ikke unormalt, at et driftsselskab udlodder – eksempelvis kr. 100.000 – til holdingselskabet. I forlængelse heraf foretager holdingselskabet ligeledes en udlodning på kr. 100.000 til hovedanpartshaveren.

 

Pengestrømmen foregår imidlertid ved, at driftsselskabet udbetales nettoudbyttet til hovedanpartshaver samt udbytteskatten til SKAT.
Efterfølgende “cleares” dette ved at hovedanpartshavers tilgodehavende på udbyttet modposteres i holdingselskabets tilgodehavende på udbyttet fra driftsselskabet.

 

Der eksisterer ingen mellemregninger efterfølgende og SKAT har fået deres udbytteskat til tiden. Ganske vist ikke fra holdingselskabet, men fra driftsselskabet.

 

Denne fremgangsmåde betragter SKAT som kritisabelt idet man anfører, at udlodningen fra holdingselskabet, korrekt beskattes hos hovedanpartshaver. SAMTIDIG mener man, at udbetalingen fra driftsselskabet på nettoudbyttet ligeledes skal beskattes, idet hovedanpartshaver ikke har noget (udbytte) krav hos driftsselskabet.

 

Det betragtes således som et ulovligt aktionærlån.

 

På den baggrund er det således meget vigtigt, at likviditetsstrømmene følger beslutningerne som udlodninger, for at undgå en dobbeltbeskatning. Dvs. at det udloddet beløb – i vores eksempel kr. 100.000 – først skal overføres til holdingselskabet og derfra udbetales til hovedanpartshaver.

 

Vi tilbyder hjælp til oprettelse af Lovpligtig Digital postkasse

Brande den 21. november 2014

 

Er du én af de virksomheder, som ikke har fået lavet en digital postkasse for din personlige virksomhed, eller for dine selskaber, så sætter vi fokus på, at hjælpe dig med at få disse digitale postkasser oprettet.

 

Der kommer flere og flere informationer i den digitale postkasse, hvor det er meget vigtigt at få den oprettet.

 

Vi har et par medarbejdere, som er hurtige til at oprette disse Digitale postkasser. Du kan kontakte Gitte Holt på 96 42 22 05 eller mail gh@pederholt.dk eller Karina Kristiansen på 96 42 22 19 eller mail klk@pederholt.dk og de vil hjælpe med oprettelsen.

 

Husk det er et lovkrav, at man har en digital postkasse til alle ens virksomheder også holding selskaber.

Der er endnu engang falske mails i omløb, som skal se ud som om de kommer fra SKAT

Brande den 16. juni 2014

 

Falske mails kan se ud, som om de er sendt af SKAT. Vi opfordrer modtagerne til kun at klikke på links i en mail, når man er sikker på, at mailen er fra SKAT.

 

SKATs råd om mails
1.Er du i tvivl, skal du aldrig klikke på et link i en mail.
2.Skriver du selv skat.dk i din browser, er du helt sikker.
3.SKAT beder aldrig om betalingskortoplysninger i en mail.
4.Slet mistænkelige mails.

 

 

Vær altid forsigtig med at indtaste dine betalingskortoplysninger
SKAT vil aldrig i en mail, bede dig om, at indtaste dine betalingskortoplysninger. Hvis der står sådan i en mail, som ser ud til at være fra SKAT, så er det en falsk mail. Er du i tvivl, skal du aldrig klikke på et link i en mail og vi opfordrer dig til at slette mailen uden at klikke på links i den.

 

Se flere råd på www.skat.dk eller kontakt os.

 

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

Brande den 11. marts 2014

 

Siden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger sket via en for virksomheden specifik skattekonto. Uanset om du betaler skat, lønsum eller moms indgår indbetalinger og udbetalinger nu i en samlet saldo hos SKAT. Det betyder, at virksomheden enten skylder penge eller har penge til gode samlet set. Du kan nu ikke længere øremærke en betaling til en bestemt post, da de ældste poster automatisk bliver betalt først.

 

BETAL TIDLIGST FEM DAGE FØRT SIDSTE BETALINGSDATO

Du skal som virksomhedsejer være særligt opmærksom på de nye regler for ind- og udbetalinger. Betaler du eksempelvis din moms mere end fem dage før betalingsfristen, tror SKAT at du har penge til gode og udbetaler pengene retur til virksomheden. Når momsen så forfalder, vil det få den konsekvens, at virksomheden ikke har betalt til tiden, og der vil påløbe dag-til-dag renter på det skyldige beløb. Hvis du alligevel betaler tidligere, kan du slippe for tilbagebetaling. Du kan hæve virksomhedens udbetalingsgrænse på skattekontoen. Som udgangspunkt er denne grænse 100 kroner. Det betyder, at du får udbetalt tilgodehavende beløb over 100 kroner, hvis der er angivet og betalt til tiden og der ikke er øvrige beløb til forfald inden for fem dage eller gæld i øvrigt.

 

Vigtig informations vedr. solceller

Brande den 29. januar 2014

 

For alle de kunder som har købt solceller i 2011, 2012 og 2013 og som anvender virksomhedsmodelen med afskrivninger osv.

Du bedes aflæse jeres inverter pr. 31.12.2013 og hvis du ikke nåede at aflæse det, så er det vigtigt at du får aflæst din inverter hurtigst muligt og får skrevet ned, hvad den har produceret ialt i 2013.

 

Spørgsmål, kontakt Tommy Mikkelsen på 96422210 eller tm@pederholt.dk

Længere momskredittider for små virksomheder

Brande den 28. januar 2014

 

Der er i forbindelse med indgåelse af finansloven lavet om på afregningsfristen for moms på små og mellemstore virksomheder.

 

Dette er gældende allerede fra 2014 og kan derfor påvirke din virksomhed allerede nu.

 

I vedhæftet skema kan du se, om det gælder din virksomhed. Vi har markeret de ændringer der er med rødt.

 

Årlige omsætning Nuværende regler Regler fra 2014
Omsætning under
1. mio. kr.
Afregningsperiode
Betalingsfrist
Halvårlig
60 dage
Halvårlig
60 dage
Omsætning mellem
1 og 5 mio. kr.
Afregningsperiode
Betalingsfrist
Kvartalsvis
40 dage
Halvårlig
60 dage
Omsætning mellem
5 og 15 mio. kr.
Afregningsperiode
Betalingsfrist
Kvartalsvis
40 dage
Kvartalsvis
60 dage
Omsætning mellem
15 og 50 mio. kr.
Afregningsperiode
Betalingsfrist
Månedsvis
40 dage
Kvartalsvis
60 dage
Omsætning over
50 mio. kr
Afregningsperiode
Betalingsfrist
Månedsvis
25 dage
Månedsvis
25 dage

 

Der er derfor stor sandsynlighed for, at hvis du indtil 31. december 2013 har afregnet kvartårlig, nu er overgået til halvårlig afregning. Dvs. at du næste gang skal afregne moms til august 2014.

 

Ønsker du ikke omregistrering til halvårlig momsafregning, kan man forblive på kvartårlig afregning. Dette forudsætter dog, at virksomheden senest den 1. marts 2014, anmoder SKAT om dette.

 

Så kontakt os venligt, hvis du ønsker dette og-/ eller har spørgsmål til ovenstående.

 

Ny mailadresse til lønoplysninger

 

Vi har nu lavet en speciel mail til brug for oplysninger til dataløn, så vi vil bede jer om fremover, at sende lønoplysninger mv. til følgende mail:

 

Erhvervsservice@pederholt.dk

 

Vores hidtidige lønmedarbejder Jette har valgt at søge nye udfordringer, så fremover vil det primært være Gitte Holt der kører lønninger.

 

Husk du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

Gitte tlf. 96 42 22 05

Mette tlf. 96 42 22 04

 

DIN REVISOR I  BRANDE – AKTUELLE NYHEDER

 

Brande den 6. November 2013 – Selskabsskat

 

Fristen for betaling af selskabsskat for indkomståret 2012 er den 20. november 2013. Betalingslinien finder du på den udsendte årsopgørelse eller i selskabets skattekonto i TastSelv Erhverv.

Fristen for indbetaling af 2. acontorate for selskabsskat for indkomståret 2013 er ligeledes den 20. november 2013. Betalingslinien finder du i selskabets skattekonto i TastSelv Erhverv.

Hvis selskabet ønsker at nedsætte den ordinære acontoskatterate eller ønsker at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat skal dette meddeles til Skat via TastSelv. Det gøres ved at logge på selskabets TastSelv Erhverv.

Det kan være en fordel at foretage frivillig indbetaling, hvis selskabet forventer at få en restskat for 2013.

Det er derfor vigtigt, at alle selskaber har mulighed for at logge på Skats TastSelv Erhverv – gælder også holdingselskaber.

Har du spørgsmål vedrørende betaling af selskabsskat, eller ønsker du hjælp til at beregne, om der skal foretages frivillig indbetaling, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

 

Din lokale revisor i Brande.  Høj kvalitet og god sparing af dygtige revisorer. Ring til os på 96422200

Brande den 22. oktober 2013 – Modtagelse af større kontantbeløb som betaling (over 50.000 kr.)

 

Hvidvaskloven er ændret pr. 1. juli 2013, således at grænsen for at modtage kontanter er nedsat fra før 100.000 kr. til nu 50.000 kr.

Derudover er den personkreds, der er omfattet af loven udvidet markant, så det gælder stort set alle erhvervsdrivende.

Fx. hvis en kunde vil købe en bil hos en bilforhandler, må forhandleren ikke modtage pengene kontant hvis det er over 50.000 kr. Ligeledes må valuta heller ikke modtages hvis over 50.000 kr. omregnet til danske kroner fx 7.000 euro. Dette gælder også, selvom betalingen kommer som flere betalinger, men som ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Hvis en kunde kommer og vil købe kontant for mere end 50.000 kr. skal den erhvervsdrivende i stedet bede kunden om at sætte pengene ind i et pengeinstitut og derfra overføre pengene. Så er det nemlig pengeinstituttet, der skal lave vurderingen af det store kontantbeløb.

 

Solceller

Skattemæssige forhold vedrørende solcelleanlæg (for private og erhvervsdrivende)

Introduktion:

Det er blevet attraktivt for private og erhvervsdrivende at investere i vedvarende energi, herunder solcelleanlæg og husstandsvindmøller.

Der er kommet lempelige skatteregler i 2011, der gør det fordelagtigt for privat personer og erhvervsdrivende, at købe et solcelleanlæg, idet solcelleanlægget som er placeret på privatboligen kan få status som værende en virksomhed, hvorved man får mulighed for at afskrive på solcelleanlægget, samt fradragsret for omkostninger til vedligeholdelse, forsikringer og renter.

Det er derfor vigtigt, at du får snakket med din revisor, inden din selvangivelse skal indsendes for 2011, hvis du har købt solcelleanlæg i 2011, idet der findes to forskellige ordninger, hvorpå sådan et anlæg skattemæssigt skal behandles. Har man først valgt, så kan dette valg ikke ændres, hvorfor vi beder dig kontakte os, hvis du har købt solcelleanlæg eller overvejer dette.

Standardmetoden:

Denne ordning er simpel og indebærer, at der ikke gives fradrag for udgifter til anlæg (vedligeholdelse, forsikring og renter), samt at man ikke har mulighed for at afskrive på anlægget. Til gengæld er kun en del af indtægterne skattepligtige, lige som der ikke skal opgøres gevinst eller tab på anlægget, når dette sælges.

Efter standardmetoden er de første 7.000 kr. af de årlige indtægter 100 % skattefrie.

Har man årlige indtægter for over kr. 7.000, er 40 % af disse indtægter skattefrie, mens der skal betales skat af 60 % af indtægterne.

Valget af standardmetoden er bindende. Der kan ikke skiftes til regnskabsmetode senere.

 

Regnskabsmetoden:

Efter denne metode skal der udarbejdes et helt almindeligt regnskab for driften af anlægget. Alle indtægter er skattepligtige og alle udgifter er fuldt fradrags- eller afskrivningsberettigede.

Selve købet af solcelleanlægget kan afskrives efter en såkaldt saldometode med 25 % årligt.

Virksomhedsunderskuddet (Indtægter – omkostninger (forsikring, vedligeholdelse, renter og afskrivninger) er fradragsberettiget i den personlige indkomst. Ved at anvende virksomhedsordningen får du fradrag for renteudgifter optaget til finansiering af solcelleanlægget, i din personlige indkomst (høj fradragsværdi).

 

Klik på download for at hente programmet

 

 

                                                Download – Beregningsskema
Kontakt os på 9642200 eller via email til tm@pederholt.dk:

 

– Jyllandsposten har lavet en god artikel om køb af solceller – se den her

 

                          KØB SOLCELLEANLÆG OG SPAR PENGE I SKAT

 

 

 

Juridiske problemstillinger vedrørende solcelleanlæg

Investering og opsætning af de populære solcelleanlæg giver en række skattemæssige fordele og hermed også spørgsmål. Vi har i den efterfølgende tekst belyst forskellige svar fra SKAT angående opsætning og drift af solcelleanlæg. Da det kun er et kort resume af de forskellige sager, kan man finde hele forløbet på SKAT.dk – søg  ”solcelleanlæg” og gå ind under JURA, eller trykke på det vedhæftet LINK ved hver sag.

Momsfradrag, solcelleanlæg:

 

I et bindende svar fra SKAT d. 21. feb. 2012 – SKM2012.125.SR

Spørger driver et fritidslandbrug og anvender stuehuset til sin private bolig. Spørgers landbrugsvirksomhed er momsregistreret under branchen Dyrkning af etårigeafgrøder.

 

Spørger overvejer at placere et solcelleanlæg på sin ejendom efter den såkaldte VE-ordning, som giver mulighed for fuld skattemæssig afskrivning af anlægget. Spørger er i forvejen momsregistreret i forbindelse med driften af sin landbrugsvirksomhed. I forbindelse med den påtænkte investering ønsker spørger mulighederne for fradrag af moms i forbindelse med investeringen belyst.
Der er tale om en planlagt disposition.
Spørger oplyser, at der er tale om et anlæg med påtænkt effekt på max 6 kW. Solcelleanlægget tilsluttes det kollektive el-net, og nettoordningen anvendes. Der forventes ikke et nettosalg til det kollektive el-net.
Spørger forventer, at solcelleanlægget kan producere ca. 5.000 kwt årligt ud af et samlet erhvervsmæssigt og privat forbrug årligt på ca. 10.500 kwt. Heraf anses 75% (ca. 7.875 kWt) anvendt til private formål og resten (ca. 2.625 kWt) erhvervsmæssigt i fritidslandbruget.
Opmåling af den anvendte el på de forskellige formål sker ikke. Der foretages fordeling efter skøn og efter gældende vejledninger for opgørelse af privat andel i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed.
Spørgsmål

 

 • 1.       Vil der være momsfradragpå et solcelleanlæg såfremt det placeres i tilknytning til den private beboelse(lægges på taget af den private beboelse)?
 • 2.       Vil der være fuld momsfradrag såfremt solcelleanlægget placeres på taget af en driftsbygning, somanvendes 90% til erhvervsmæssigt formål og 10% til privat formål?
 • 3.       Vil der være fuld momsfradrag såfremt solcelleanlægget placeres på stativer på marken og strømledes til en driftsbygning, som anvendes 90% til erhvervsmæssigt formål og 10%til privat formål, og videre herfra til privatboligen?
 • 4.       Under forudsætning af at solcelleanlægget placeres på den private beboelse og fritidslandbruget sælges om nogle år, kan spørger da lade sig momsregistrere af anden virksomhed med henblik på, at der ikke udløses reguleringsforpligtelse?

 

Svar
Momsloven § 5, stk. 1 og 2, § 37, stk.1, 3og 4, § 38, stk. 2, § 43 og § 44

 • 1.  Ja, se sagsfremstillingen
 • 2.  Nej, se sagsfremstillingen
 • 3.  Nej, se sagsfremstillingen
 • 4.  Nej, se sagsfremstillingen

Resumé:
Skatterådet tog stilling til omfanget af fradragsretten på et solcelleanlæg ved tre forskellige placeringer af anlægget. Spørger, som driver et landbrug og vil anvende solcelleanlægget såvel til private som til erhvervsmæssige formål, har fradragsret på anlægget for så vidt som anlægget anvendes erhvervsmæssigt, uanset om det placeres på taget af den private beboelse, eller på taget af en driftsbygning,som anvendes 90% til erhvervsmæssigt formål og 10% til privat formål, eller på stativer på marken og strøm ledes til en driftsbygning, som anvendes 90% til erhvervsmæssigt formål og 10% til privat formål, og videre herfra til privat boligen. Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at spørger, under forudsætning af at solcelleanlægget placeres på den private beboelse og fritidslandbruget sælges om nogle år, kan lade sig momsregistrere af anden virksomhed med henblik på, at der ikke udløses reguleringsforpligtelse. Der henvises til sagsfremstillingen.

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035918&vId=0&search=solcelleanlæg*

 

Solcelleanlæg – Afskrivninger:

– stiller spørger følgende spørgsmål vedrørende skattemæssigt afskrivning på solcelleanlæg.

 

Spørgsmål

 •  1. Kan et fotovoltarisk solcelleanlæg monteret på landjorden skattemæssigt afskrives som et driftsmiddel?
 •  2. Kan et fotovoltarisk solcelleanlæg monteret på strukturer på en bygning (nagelfast)   skattemæssigt afskrives som et driftsmiddel?

Selskabets repræsentant har oplyst, at baggrunden for, at selskabet ønsker at få afklaret,hvorledes der kan afskrives på fotovoltariske solcelleanlæg er, at selskabet agter at udbyde investeringsprojekter inden for vedvarende energi med solcelleanlæg som underliggende aktiv i kommanditselskaber (10-mands-projekter) til private skattesubjekter, der er skattepligtige i Danmark.
Solcelleanlæggenes samlede produktion af elektricitet vil blive leveret til det offentlige el-net mod betaling.
Repræsentanten har endvidere oplyst, at et solcelleanlæg (kaldes også solcellepark,fotovoltarisk kraftværk, PV anlæg, PV park) er en selvstændig enhed, der kan omdanne solens stråler til elektricitet. Et solcelleanlæg er først og fremmest karakteriseret ved, at et antal solcellemoduler kobles sammen, for at give anlægget den ønskede strømstyrke og spænding. Solcellemodulerne består af en række solceller, der er halvledere, som omsætter lys direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt. (Der findes også solvarmeanlæg, hvor solen f.eks. opvarmer vand, men denne forespørgsel vedrører ikke sådanne anlæg).
Svar
Afskrivningsloven § 2, § 5 C, stk. 1, nr.4, § 5 C, stk. 4, § 15, § 17

 • 1.  Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.
 • 2.  Se sagsfremstilling og begrundelse

Resumé
Skatterådet bekræftede, at et solcelleanlæg monteret på landjorden kan afskrives som et driftsmiddel. Ligeledes bekræftede Skatterådet, at et solcelleanlæg, dermonteres på stativer på en bygning, og hvis produktion afsættes til el-nettet,kan afskrives som et driftsmiddel. Skatterådet udtalte i den forbindelse, at anlæg med en kapacitet over 1 MW afskrives på en særskilt saldo efter reglerne i afskrivningslovens § 5 C. Endelig fandt Skatterådet, at et solcelleanlæg, der er integreret i en bygnings bestanddele, og hvor den producerede elektricitet anvendes som strømforsyning for bygningen, må anses for en installation i afskrivningslovens forstand.

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1790985&vId=0&search=solcelleanlæg*

 

Solcelleanlæg og varmepumpe:

 

Skatterådet har i flere afgørelser slået fast, at varmepumper kun er omfattet af skattereglerne om VE-anlæg, hvis de udelukkende drives af VE-produceret el og de kan levere den produceret varme til et kollektivt net (fjernvarme).

I et bindende svar fra SKAT den 13. dec. 2011 – SKM2011.856.SR

– har spørger bedt SKAT bekræfte, at en varmepumper/et jordvarmanlæg, som årligt forbruger 8.000-10.000kWh – og dermed mere el en solcelleanlægget producere – kan afskrives efter reglerne i VE-ordningen, selvom solcelleanlæggets kapacitet ikke rækker til den fulde produktion af el til dette anlæg?
Svar
Lovgrundlag, Ligningslovens § 8 P, stk. 5
SKM2011.566.SR

 

Hvis spørger valgte at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf.ligningslovens § 8 P, stk. 5, kunne der afskrives på solcelleanlægget. Der kunne ikke afskrives på jordvarmeanlægget, da anlægget var udelukkende privat benyttet

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977683&vId=0&search=solcelleanlæg*

 

Solcelle- og jordvarmeanlæg:

I et bindend svar fra SKAT den 25. oktober 2011 – SKM2011.710.SR

– har spørger stillet følgende spørgsmål om afskrivningsmulighederne vedkombineret solcelle- og jordvarmeanlæg:
Spørgsmål

 • 1. Hvis spørger investerer i et solcelleanlæg og et jordvarmeanlæg, er det da at betragte som et VE-anlæg som han kan afskrive samlet (jf. LL § 8 P, stk. 5), såfremt solcelleanlægget er den eneste energikilde som anvendes som drivkraft af jordvarmeanlægget?
 • 2. Såfremt der svares ja til spørgsmål 1, er spørger så forpligtet til at sætte en særskilt forbrugsmåler op som dokumenterer jordvarmeanlæggets elforbrug?
 • 3. Hvis vejrforholdene i et enkelt år medfører, at solcelleanlægget producerer mindre el end jordvarmeanlægget kræver, bortfalder da afskrivningsmulighederne for jordvarmeanlægget?
 • 4. Hvis der svares ja til spørgsmål 3 vil bortfaldet af afskrivningsmuligheden på jordvarmeanlægget så også gælde for de efterfølgende år, selvom solcelleanlægget de efterfølgende år producerer el nok til drift af jordvarmeanlægget?

Svar
Ligningsloven § 8 P, stk. 1 og 5

 • 1. Nej
 • 2. Bortfalder, jf. besvarelse af spørgsmål 1
 • 3. Bortfalder. Jordvarmeanlægget kan ikke afskrives jf. besvarelsen afspørgsmål 1
 • 4. Bortfalder. Jordvarmeanlægget kan ikke afskrives jf. besvarelsen afspørgsmål 1

Resumé:
Skatterådet kan ikke bekræfte, at et påtænkt solcelleanlæg i kombination med et jordvarmeanlæg betragtes som et samlet vedvarende energianlæg, jf.ligningslovens § 8 P, stk. 1, som vil være omfattet af samme lovs § 8 P, stk.5, hvorved anlægget anses for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.Solcelleanlægget kan anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, hvis spørger vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf.ligningslovens § 8 P, stk. 5.

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1972281&vId=0&search=solcelleanlæg*

 

Solcelleanlæg på erhvervsejendom:

I et bindende svar fra SKAT den 13. dec. 2011 –SKM2011.857.SR

– har spørger stillet følgende spørgsmål:

 •  1. Kan et fotovoltarisk solcelleanlæg med en kapacitet på under 1 MW, der monteres på en erhvervsejendom der benyttes erhvervsmæssigt, skattemæssigt afskrives som et driftsmiddel i følgende situationer:
 • a) Solcelleanlægget monteres på stativer på taget af ejendommen og produktionen af el afsættes ikke til el nettet, men kun til ejendommen hvorpå solcelleanlægget er monteret?
 • b) Solcelleanlægget monteres på stativer på taget af ejendommen og produktionen af el
  afsættes sporadisk til elnettet, f.eks. i perioder hvor produktionen af el overstiger ejendommens eller virksomhedens behov?
 • 2. Vil svarene på spørgsmål 1a og 1b være de samme, såfremt solcelleanlægget er monteret på ejendommen af hensyn til særlig erhvervsvirksomhed og således monteret med henblik på strømforsyning til selve produktionsprocessen? Spørger er et nyetableret selskab, hvis primære fokusområde er grøn energi, herunder især energi fra solcelleanlæg. Spørger ønsker at rådgive selskabets kunder i forbindelse med, at selskabets kunder køber solcelleanlæg til montering på en fast ejendom (erhvervsejendom) tilhørende den specifikke kunde.

Dispositionen påtænkes gennemført.

 

Svar:
Afskrivningsloven § 5

 • 1a. Ja
 • 1b. Ja
 • 2.   Ja

1a + 1b. Det er skatteministeriets opfattelse, at et solcelleanlæg på under 1 MW, som monteres på stativer på taget af en erhvervsejendom, er et afskrivningsberettiget driftsmiddel. Det gælder uanset om solcelleanlægget tilsluttes el nettet eller ej.
2. Det er skatteministeriets opfattelse, at besvarelsen af spørgsmål 1a og 1b vil være den samme, hvis solcelleanlægget er monteret på erhvervsejendommen med henblik på strømforsyning til selve produktionsprocessen.

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977686&vId=0&search=solcelleanlæg*

 

Solcelleanlæg på en blandet privat/erhvervsmæssig ejendom:

I et bindend svar fra SKAT den 21. juni 2011 – SKM2011.560.SR

– har spørger stillet følgende spørgsmål om 2 solcelleanlæg og vurdering af kapacitet og afskrivningsmuligheder.

 

Spørger ejer ejendommen X-vej, X-by og denne ejendom er en mindre landbrugsejendom med blandet privat- og erhvervsmæssig benyttelse. Det samlede elforbrug udgjorde i2010: 9.250 kWh og den private andel heraf blev ansat til 4.000 kWh, jf. SKM2010.744.SKAT. Ejendommen har kun en elmåler, som måler både det private og erhvervsmæssige forbrug. Spørger påtænker at anskaffe sig et solcelleanlæg, som skal monteres på en erhvervsmæssig ladebygning og anlægget forventes at kunne producere ca. 5.200kWh årligt.
Solcelleanlægget skal tilsluttes elnettet, således at der er mulighed for at afhænde evt.overskudsproduktion hertil.
Med henvisning til de skattemæssige regelsæt, som er gældende fra indkomståret 2010 for vedvarende energianlæg, jf. Ligningsvejledningen E.B.2.1.1, skal vi hermed forespørge om de skattemæssige regler for disse VE-anlæg, når ejendommen som VE-anlægget forsyner med energi er en blandet privat/ erhvervsmæssig ejendom.

 

Spørgsmål

 • 1. Kan man bruge reglerne,jf. LL § 8 P, stk. 2 og 3 eller LL § 8 P, stk. 5 når et   vedvarende energianlæg forsyner en ejendom, som både benyttes privat og erhvervsmæssigt?
 • 2. Hvis der svares nej til spørgsmål 1, vil der så væreet kriterium for, hvornår man må benytte reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3 eller LL § 8, stk. 5.
 • 3. Hvorledes skal VE-anlæggets produktion medregnes i en blandet ejendoms forbrug (privat og erhvervsmæssigt), når ejendommen har en elmåler og den private andel er sat til 4.000 kWh, jf. gældende satser for privat forbrug til lys og husholdning.
 • A) Modregnes VE-anlæggetsproduktion forlods i det private forbrug?
 • B) Modregnes VE-anlæggets produktion forholdsmæssigt i det private/erhvervsmæssige forbrug?
 • C) Ændres besvarelsen af A og B, hvis VE-anlægget er dimensioneret til kun at producere, hvad der svarer til det private elforbrug?

Svar
Ligningsloven § 8 P, stk. 5

 • 1. Ja, spørger kan anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL§ 8 P, stk. 5.
  Den skematiske ordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3, kan ikke anvendes af spørger, da VE-anlægget påtænkes monteret på den erhvervsmæssige del af ejendommen.
 • 2. Spørgsmålet bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.
 • 3. Ved besvarelsen af spørgsmål 3 A – E er det forudsat, at anlægget er udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, jf. LL § 8 P, stk. 5:
 • 3A) Ja, se også afgørelsen SKM2003.522.LSR hvoraf principperne forden skattemæssige opgørelse fremgår.
 • 3B) Nej, jf. besvarelsen af spørgsmål 3A
 • 3C) Nej.
 • 3D) Nej, men det private forbrug vil så opgøres på baggrund afbimålerens registrering og ikke efter beregning, jf. principperne for opgørelseaf privat andel i SKM2010.744.SKAT.
 • 3E) Nej

Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf.ligningslovens § 8 P, stk. 5, på et solcelleanlæg, som monteres på den erhvervsmæssige del af en blandet bygning. Over-/underskud af det vedvarende energianlæg opgøres på samme måde som over-/underskud af anden erhvervsmæssig virksomhed. Den private andel opgøres ud fra principperne i SKM2010.744.SKAT.

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1965175&vId=0&search=solcelleanlæg*

 

Tilskud til solcelleanlæg fra PV Island Bornholm:

I et bindende svar fra SKAT d. 20. marts2012 – SKM2012.212.SR

Spørger har foretaget investering i solcelleanlæg. Solcellepaneler ET-solar sort er lagt på eksisterende tag på spørgers ejendom. Solcelleanlægget har karakter af driftsmiddel, idet det er monteret på stativer ovenpå ejendommens eksisterende tag.

Spørger anvender skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens§ 8 P, stk. 5. Af projektet PV Island Bornholms hjemmeside www.grønstrømbornholm.dk fremgår det bl.a., at solcelleprojektet har som mål, at øens elforsyning i løbet af nogle år får opført i alt 2 megawatt solceller, som kan producere strøm svarende til 500 husstandes elforbrug.
Derfor ydes der 25 pct. tilskud, dog maksimalt 7.812,50 kr. pr. KW solcelleeffekt.

Projektet er startet op i sommeren 2010 og strækker sig til udgangen af 2013.
Opsætning og levering af solcelleanlæg på spørgers ejendom er udført i tiden 29/9 – 4/10 2011. Spørgers ejendom er i BBR registreret som en beboelsesejendom i landzone.
Spørgsmål

 • 1. Kan spørger afskrive solcelleanlægget med 25 pct. af nettoinvesteringen i anskaffelsesåret, idet der ved nettoinvesteringen forstås (anskaffelsessum minus tilskud fra PV Island Bornholm)?
 • 2. Skal tilskud fra PV Island Bornholm beskattes i anskaffelsesåret, hvor der til gengæld kan afskrives med 25 pct. af anskaffelsessum før tilskud?

Svar
Ligningsloven § 8 P, stk. 5, Afskrivningsloven§ 5, Statsskatteloven § 4

 • 1.   Nej, se indstilling og begrundelse
 • 2.   Ja, se indstilling og begrundelset

Resumé
Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan afskrive et solcelleanlæg med 25 pct. Af nettoinvesteringen i anskaffelsesåret, når der ved nettoinvesteringen forstås anskaffelsessum minus regionalt tilskud til fremme af solenergi. Skatterådet bekræfter, at det regionale tilskud tilfremme af solenergi er skattepligtigt i anskaffelsesåret – og at solcelleanlægget samtidig kan afskrives med 25 pct. af anskaffelsessummen før tilskud.

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2041851&vId=0&search=solcelleanlæg*

 

Andelsboligforeningen – solcelleanlæg –nettoordning – skattepligt:

I et bindende svar fra SKAT d. 19. oktober 2010 – SKM2010.692.SR

 

Spørger er en andelsboligforening, som drives sammen med en anden andelsboligforening.
Bebyggelsen består af 38 rækkehuse i 2 plan.

Der er fire forskellige boligtyper, på henholdsvis 85 m2, 121 m2, 127 m2 og 131 m2, med op til 4-5 værelser.
Rækkehusene er grupperet i 7 blokke.
Foreningerne har ikke erhvervsmæssige indtægter, hverken i form af lejeindtægter eller anden form for erhvervsmæssige indtægter, og er ikke registreret som skattepligtige.

Foreningerne er ved at få opført solcelleanlæg på tagene af samtlige boliger i foreningerne.
Det er oplyst, at solcelleanlæggene er på ca. 30,6 kWh, svarende til ca. 0,8 kWhpr. rækkehus, og at de med de nuværende elpriser vil kunne generere en samletindtægt på 55.000 kr., svarende til 1.447 kr. pr. rækkehus.
Produktionen af el, vil formentlig dække ¼ af elforbruget.

Andelsboligforeningerne er kontraktsparter og står som ejere af det samlede solcelleanlæg.

 

Spørgsmål

 

 • 1. Skal andelsboligforeningen betale skat af indtægterne ved salg af el fra solceller, via nettoordningen?
 • 2. Skal andelshaverne betale skat af indtægterne ved salg af el fra solceller, via nettoordningen?
 • 3. Kan andelsboligforeningen afskrive anlægget – og over hvor mange år?
 • 4. Kan andelshaverne afskrive anlægget – og over hvor mange år?
 • 5. Er andelsboligforeningen berettiget til at fratrække momsen fra indkøbssummen – og hvordan gør andelsboligforeningen det?
 • 6. Er andelshaverne berettiget til at fratrække momsen fra indkøbssummen – og hvordan gør andelshaverne det?

Svar
Statsskatteloven § 4, Momsloven § 3

 • 1. Nej, se indstilling og begrundelse
 • 2. Nej, se indstilling og begrundelse
 • 3. Nej
 • 4. Nej
 • 5. Nej
 • 6. Nej

Resumé
Skatterådet besvarer en række spørgsmål om beskatning og fradrag for henholdsvis en andelsboligforening og dens andelshavere i forbindelse med foreningens anskaffelse og installation af solcelleanlæg på tagene af boligerne i foreningen.
Skatterådet bekræfter herunder, at hverken foreningen eller andelshaverne i forbindelse med nettoordningen vil være skattepligtig af solcelleproduceret el, der lagres på elnettet, og at hverken foreningen, der ikke har erhvervsmæssige indtægter og derfor ikke er skattepligtig, eller andelshaverne, der ikke er ejere af anlægget, vil kunne foretage skattemæssige afskrivninger. Endelig udtaler Skatterådet, at hverken foreningen eller andelshaverne er berettiget til at fratrække købsmoms i forbindelse med anskaffelsen af solcelleanlægget.

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1911001&vId=0&search=solcelleanlæg*

 

Solcelleanlæg i Italien,kommanditisters fra for underskud, opgørelse af fradragskonto:

I et bindende svar fra SKAT d. 25. januar 2011 – SKM2011.152.SR

– stiller spørger følgende spørgsmål:

Spørgsmål

 • 1. Kan kommanditisterne i Dansk K/S skattemæssigt fradrage underskud svarende til den enkelte kommanditists ideelle ejerandel, inden for en fradragskonto.
 • 2. Kan fradragskontoen opgøres som foreslået af Spørger?

Baggrund
Spørger udbyder anparter i Dansk K/S til maksimalt 10 kommanditister. Dansk K/S er oprettet med det ene formål at investere i et italiensk solcelleprojekt.Spørger ønsker med anmodningen om det bindende svar at fjerne en eventuel ligningsmæssig risiko vedrørende investorernes (kommanditisternes) skatteopgørelse relateret til deres investering.

 

Svar
Selskabsskatteloven § 1, § 8, stk. 2, § 31A. Statsskatteloven § 6

 • 1. Ja
 • 2. Se sagsfremstilling og begrundelse

Resumé
Skatterådetbekræftet, at kommanditisterne, der er danske personer eller selskaber der har valgt international sambeskatning, inden for fradragskontoen, kan fradrage evt.underskud ved drift af solcelleanlæg i Italien ejet gennem et tysk og Italiensk kommanditselskab.
Skatterådet er på baggrund af de foreliggende oplysninger og de anført forudsætninger enig i princippet for Spørgeres opgørelse af fradragskontoen ved virksomhedens påbegyndelse

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1939493&vId=0&search=solcelleanlæg*

 

Solcelleanlæg –afskrivning – to anlæg:

I et bindend svar fra SKAT den 26. april 2011 – SKM2011.294.SR

– har spørger stillet følgende spørgsmål om 2 solcelleanlæg og vurdering af kapacitet og afskrivningsmuligheder.

 

Spørger er A A/S som har stiftet et dansk kommanditselskab, K/S B, som er udbudt som et traditionelt dansk K/S-projekt.
K/S B har via et hel ejet tysk KG, C KG anskaffet 2 solcelleanlæg med en nominel kapacitet på henholdsvis 0,95168 MWp med 4.568 solcellemoduler og 0,52718 MWpmed 2.380 solcellemoduler, i alt 1,47886 MWp, beliggende i Tyskland.

 

Spørgsmål

 • 1. Er Skatterådet enig i at K/S B’s investering i solcelleanlæg, er to anlæg til fremstilling af el, der hver har en kapacitet under 1 MW, jf. afskrivningslovens § 5C, og at personer og selskaber, som er fuldt skattepligtige i Danmark og kommanditister i K/S B derfor kan afskrive disse anlæg efter reglerne i afskrivningslovens § 5?

Uddybning: Spørger vil vide om de 2 anlæg skattemæssigt bliver betragtet som en enhed eller 2 særskilte anlæg. Bliver de betragtet som en enhed overstiger de grænsen på 1 MW (1,47886 MWp) og skal derfor afskrives på en særskilt konto efter afskrivningslovens § 5C, stk.1, nr. 4. Bliver de 2 anlæg vurderet særskilt og derfor kommer under grænsen på1 MW, kan de afskrives efter afskrivningslovens § 5.

 

Svar
Afskrivningsloven § 5 og § 5C, stk. 1, nr. 4.

 • 1.  Ja

Denproducerede el måles for hvert af de to anlæg ved en transformerstation, som erfælles for hele anlæggets 8 solcelleanlæg, og el afregninger foretages forhvert af de pågældende anlægs produktion. Det fremgår endvidere af de indsendteoplysninger, at enhederne ikke er forbundet eller ligger op ad hinanden, men erfysisk adskilt af et af de øvrige anlæg. Det fremgår ikke af afskrivningslovens§ 5C, stk. 1, nr. 4 eller af bemærkningerne hertil, hvorledes begrebet”anlæg” nærmere skal defineres.
Spørgsmålet om hvorvidt der er tale om et eller flere anlæg skal ske efter en konkret vurdering.
Når der i den konkrete sag henses til, at der ved de to anlæg er tale om enheder,som er fysisk adskilt og som også virker adskilt med selvstændige målefunktioner og det for så vidt angår vindmøller i praksis efter personskatteloven er godkendt, at en vindmøllepark kan opdeles i flere selvstændige enheder, er det Skatteministeriets opfattelse, at anlæggene i relation til afskrivningsloven må anses som 2 selvstændige anlæg.

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1944724&vId=0&search=solcelleanlæg*

 

Lokale virksomheder der sælger solcelleanlæg:

– Rahbek VVS A/S, – Telefon: 97180711 –  Se mere på www.rahbekbrande.dk

 

– Elektrikeren – Telefon: 97180721 – Se mere på www.elektrikeren.com

 

– Thyregod Smedie og VVS ved Jens Riis Hansen – Telefon: 40274093

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyheder:

 

Pr. 1. marts 2012 har vi overtaget Poul Henrik Hansens revisionsfirma. Poul Henrik Hansen vil stadig udarbejde moms og regnskaber samt hjælpe med rådgivning, men dette vil foregå fra lokalerne i Brande.

 

 

 

Revisionsfirmaet Peder Holt ApS

Din lokale lokale revisor arbejder primært med mindre virksomheder / selvstændige i det midtjyske område:

 

Endvidere har vi også mange kunder i følgende byer:

 

Brande, Uhre, Fasterholt, Ikast, Grindsted , Give, Thyregod, Herning, Silkeborg, Billund, Viborg, samt i øvrige byer i det midt- og vestjyske.

 

Vores kontorbygning:

 

 

Din lokale revisor i Grindsted, Revisor nyt i Grindsted, Regnskabs nyheder i Grindsted, Ny revisor hos Peder Holt som bor i Grindsted. Lokal sparring mellem kunde og revisor i Grindsted

Revisor i Brande, Revisor i Give, Revisor i Ikast ,  Revisor i Grindsted, Revisor i Fasterholt, Revisor i Herning, Revisor i Thyregod, Revisor i Billund, Revisor i Uhre