Brande den 21. april 2022

Nyt lovforslag der stiller krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale

De fleste har nok hørt, at Erhvervsstyrelsen har udsendt et lovforslag, der gør det lovpligtig for størstedelen af danske virksomheder at opbevare al regnskabsmateriale digitalt.

 

Ved regnskabsmateriale forstås såvel bilag som digitale registreringer af selve bogføringen.

 

Kravet gælder dog ikke for virksomheder med personlig hæftelse med nettoomsætning, der i de seneste 2 indkomstår ikke har oversteget kr. 300.000.

 

Hvornår træder den nye lov i kraft

 

Det nye krav til digitalisering af regnskabsmaterialet forventes at træde i kraft for regnskabsår der starter 1. januar 2023 eller senere.

 

Dog er der lagt op til en glidende indfasning. For selskaber i klasse B, dvs. de mindre ApS’er og A/S’er må man forvente at det bliver 1. januar 2024.

 

For enkeltmandsvirksomheder forventes det, at det bliver fra 1. januar 2026, man skal bruge et godkendt digitalt bogføringssystem, hvor man omsætter for over kr. 300.000 årligt.

 

Alt dette skal vi naturligvis nok holde jer opdateret på og vi vil melde mere ud når lovforslaget er vedtaget.

 

21. august 2020

Ny Information omkring selvangivelse af kontrollerede transaktioner

Kære kunder og samarbejdspartnere

 

Skattestyrelsen har ændret i deres fremgangsmåde for indberetning af kontrollerede transaktioner for indkomståret 2019 og frem. Det har relevans for alle hovedaktionærer.

 

Skattestyrelsen har indtil indkomståret 2019 haft fast praksis for en bagatelgrænse i kontrollerede transaktioner. Hvis de samlede kontrollerede transaktioner ikke oversteg 5 mio. kr. mellem f.eks. et selskab og dets aktionær med bestemmende indflydelse (hovedaktionær), så var det ikke nødvendigt at indberette disse transaktioner særskilt i forbindelse med indgivelsen af oplysningsskema til Skattestyrelsen (selvangivelsen). Langt de fleste hovedaktionærer har været omfattet af denne grænse og har derfor ikke før skulle indberette noget.

 

Bagatelgrænsen er ophævet med virkning for oplysningsskemaet for indkomståret 2019. Ændringen vil medføre en yderligere indberetningsopgave for både selskaber og aktionærer, hvis der i indkomståret 2019 har været bestemmende indflydelse og kontrollerede transaktioner.

 

En part vil have bestemmende indflydelse i en anden part, hvis denne direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af selskabskapitalen eller har mere end 50 % af stemmerne i den anden part. I vurdering tælles nærtståendes andele i selskabet med. Enhver handelsmæssige eller økonomisk transaktion vil anses for at være kontrolleret, hvis transaktionen er foregået mellem sådanne forbundne parter, hvori der har været bestemmende indflydelse, f.eks. mellem en hovedaktionær og et selskab.

 

En hovedaktionær skal foretage en indberetning ved at udfylde blanket 05.021, uanset om der har været kontrollerede transaktioner imellem selskabet og hovedaktionær. Det samme gælder hovedaktionærens nærtstående f.eks. forældre, ægtefælle eller børn, hvis de ejer andele i selskabet. I sådan en situation, vil de også blive anset for at være hovedaktionærer med bestemmende indflydelse.

 

I blanketten skal der indberettes enhver kontrolleret transaktion mellem et selskab og hovedaktionæren -uanset beløbsstørrelsen. Indberetningen af blanket 05.021 skal ske via kontaktformular i TastSelv Borger.  

 

Indberetningsfristen for indkomståret 2019 er den 1. september 2020. Hvis indberetningen ikke foretages rettidigt, vil der blive uddelt skattetillæg og evt. bøde.

 

Vi hjælper naturligvis gerne med at opgøre og udarbejde blanket 05.021 til indberetning til Skattestyrelsen. Kontakt os på 96422200, hvis du har behov for dette.

 

25. april 2020 

Faste omkostninger kompensations hjælpepakken

Forrige uge blev hjælpepakken til dækning af faste omkostninger åbnet for ansøgninger, dog har den været udsat for løbende ændringer siden åbning og der er stadig nogle spørgsmål som er uvisse. Vi anbefaler derfor at man får bogført op til dato og sikre sig overblik over ens omsætningstab for perioden 09. marts 2020 til 08. juli 2020 således at I har de bedste forudsætninger for at få godkendt ansøgningen.

 

For at man kan få godkendt kompensation for faste omkostninger, er det påkrævet at ens omsætning er faldet med minimum 35%. Desuden skal man have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden 01. december 2019 til 29. februar 2020.

 

Er du blandt dem som har haft forbud imod at holde dine lokaler åbent og derfor ikke haft nogen omsætning i forbudsperioden samt har du haft faste omkostninger for mindst 12.500 kr. fra 01. december 2019 til 29. februar 2020, så kan du få dækket 100% af dine faste omkostninger i lukke perioden.

 

Eksempel.:
En frisørsalon er blevet påbudt at holde lukket fra d. 18. marts til 18. april og har i denne periode haft en omsætning på 0 kr. I perioden 09. marts til 17. marts og 20. april til 08. juni har salonen haft en nedgang i omsætning på 20%. Salonen har i perioden 01. december 2019 til 29. februar 2020 faste omkostninger for 30.000 kr.

  • Salonen vil for perioden med påbud få dækket 100% af sinde faste omkostninger ca. 10.000
  • Salonen vil ikke få dækket sine faste omkostninger i perioden efter genåbning, da omsætningsnedgangen er under 35%.

 

Ansøgningerne skal senest være indsendt til erhvervsstyrelsen den 30. juni 2020, og alle der for godkendt deres ansøgning vil få udbetalt kompensation.

Ændringer af d. 18. april 2020 som er tilgængelig, er inkluderet i nyhedsbrevet.

 

Er du i tvivl om hjælpepakken kan være aktuel til dig, eller er du blandt dem som skal søge hjælpepakken, så ring til din normale rådgiver, eller ring til rådgiveren Michael på telefonnummer 96 42 22 07. Så hjælper vi dig igennem processen.

 

Med venlig hilsen

Michael Thomsen
Revisor Cand.merc.aud
Direkte nr. 96 42 22 07

 

For yderligere information om de mulige hjælpepakker og om åbningsforbud, kan I klikke på følgende links:

Hjælpepakke for faste omkostninger.

Hjælpepakke for omsætningsdækning for selvstændige og freelancer.

Hjælpepakke for lønkompensation.

Regeringspåbud om at lukke lokaler.

25. marts 2020 

Søg lønkompensation for det antal medarbejdere, du ellers ville have afskediget som følge af coronavirus/covid-19, på Virk.dk se nedenstående link

Klik her

24. Marts 2020 – Coronavirus (COVID-19)

 

Et enig Folketing vedtog i uge 12, 2020, en række hjælpepakker og initiativer til dansk erhvervsliv, på grund af corona-pandemien. Kilde: Lassor A/S – Se nedenstående video.

 

Man kan læse mere på Virksomhedsguiden.dk ( COVID – 19 )

 

Pressemeddelelse ( 12.3.2020 ) 

Vi følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen omkring Coronavirussen.  Vi har fokus på medarbejdernes sundhed samt på, at vi kan servicere vores kunder med de arbejdsopgaver vi har samt de ekstra opgaver der opstår i forbindelse med dette.
På et personalemøde her til morgen, har ledelsen fremlagt en plan for vores medarbejdere, samt hvordan vi kan yde en ekstra indsats overfor de virksomheder der er berørte, samt at vi vil arbejde normaltid men på forskellige tidspunkter, så vi også kan holde Danmark i gang.
  • Vi arbejder på skift på de forskellige kontorer, så det kan være i modtager spørgsmål på email og telefon på andre tidspunkter end normalt. ( aften, weekend )
  • Vi har en udvidet åbningstid både på telefonen, men også ved aflevering af evt. bilag.
  • Hovednummeret på 96422200 vil være åben, når der er medarbejdere på kontoret, hvorfor der typisk vil være telefon åben i længere tid end normalt.
  • Alle emails vil blive besvaret som normalt
Personlige møder:
  • Forbindelse med personlige møder, så er vores råd, at vi tager så meget som muligt via telefonen, samt online. Er der opgaver der kræver personligt møde, så bedes i kontakte en af ledelsen eller Peder Holt.
  • Aflevering af bilag. Man kan stadig aflevere bilag, men respekter forholdene.
Revisionsfirmaet Peder Holt ApS
Mette Degn, Jimmi Lillelund Pedersen, Tommy S. Mikkelsen

 

Vi yder rådgivning og assistance indenfor bogføring, bogføring hos kunden, opstart af edb, skat, regnskab, budgettering, udarbejdelse af regnskab, revision, iværksætteri og finansiering.

 

Vi tilpasser vore ydelser efter den enkelte kundes behov, og det er vores mål at være sparringspartner for vore kunder, hvor det ofte er os, der tager kontakten for hele tiden at være på forkant med udviklingen.

 

Det er vores mål løbende at tilpasse os de ting, der sker i samfundet, så vi kan yde den service, som vore kunder ønsker. Vi mener, det er vigtigt, at vores viden er i top, ligesom vi løbende investerer i moderne, teknologiske hjælpemidler.

 

Vores revisionsfirma der er centralt placeret i Brande, har en stor parkeringsplads ved kontoret.

 

Din lokale revisor i Brande og Grindsted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder
Revisor Informerer